Prihlasovanie je spustené. Nové tanečné kurzy otvárame už od 8.5. v Trnave, Žiline a Banskej Bystrici od 9.5.2023.

Prihláška

Prihlasovanie na nové kurzy od 8.5.2023 je spustené.

V prípade záujmu o naše kurzy Vás prosíme vyplniť a odoslať nasledujúcu prihlášku. Ak sa na kurz hlásite ako pár, je potrebné vyplniť prihlášku za každú osobu samostatne.

* SENIORI, ZŤP – vek nad 60 rokov / preukaz ZŤP
* ŠTUDENT – držiteľ študentskej karty ISIC, ITIC, študent strednej školy alebo zamestnanec univerzity.

* NÁHRADNÍK – ak pred kurzom v ponuke svieti „NÁHRADNIK pre“ znamená to, že kapacita kurzu je už naplnená na 100% a ste v poradovníku náhradníkov na daný kurz. Či sa uvoľnilo pre Vás miesto na kurze, dostanete vedieť formou SMS po prvej hodine kurzu.


    Kód píše len majiteľ zľavového kódu alebo držiteľ darčekovej poukážky.
    ×