Novú tanečnú sezónu začíname od 9.9.2024. Prihlasovanie bude spustené už od 28.7.2024

FAQ – často kladené otázky

1. Kto sa môže prihlásiť na tanečné hodiny?
Na tanečné hodiny sa môžu prihlásiť ktokoľvek vo veku od 16 rokov. Horná veková hranica nie je.

2. Akým spôsobom môžem zaplatiť za kurzy?
Za kurzy sa dá zaplatiť len hotovosťou na vašej prvej hodine, na ktorej sa zúčastníte. Po zaplatení dostanete permanentku, s ktorou sa musíte stále na kurzoch preukazovať.

3. Môžem sa prihlásiť na párové kurzy bez partnera / partnerky?
Áno, samozrejme. Partner/ka nie je podmienka. Na kurzy sa prihlasuje množstvo ľudí bez partnerov. Párovanie prebieha na prvom kurze, kde si s veľkou pravdepodobnosťou partnera nájdete.

4. Dá sa zvlášť zaplatiť aj za jednotlivé vstupy na kurz?
Za jednotlivé vstupy na kurzy sa zaplatiť nedá. Platí sa za celú permanentku dopredu.

5. Je možné vrátiť poplatok za kurzy, ak už som zaplatil/a a na kurzy chodiť nebudem?
Kurz je možné stornovať len bezprostredne do 15 minút po ukončení prvej lekcie kurzu. Po tomto termíne je možné stornovať kurz len z dôvodu zdravotných problémov, ktoré treba zdokladovať potvrdením od lekára. V takomto prípade má zákazník nárok na:
– presun platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho obdobia,
– prevedenie zakúpeného kurzu na inú osobu.

6. Aké oblečenie a obuv si mám priniesť na kurz?
Nie je pevne stanovené oblečenie a obuv. Hlavné je, aby ste sa cítili pohodlne a neboli ste obmedzení v tanci alebo cvičení. Výber topánok a oblečenia teda nechávame na Vás.
Odporúčané oblečenie pre jednotlivé tanečné kurzy je uvedené v popise jednotlivých kurzov.

7. Koľko stoja tanečné a pohybové kurzy?
Ceny kurzov sú uvedené v podstránke cenník. Zakúpiť si môžete permanentky na jednotlivé typy kurzov alebo permanentku s neobmedzeným vstupom na všetky kurzy (VIP). Permanentky sú cenovo rozdelené pre dospelých a študentov, seniorov a ZŤP a nie je možné ich zamieňať! Viac informácii a jednotlivé ceny kurzov si nájdete v cenníku.

8. Môžem sa prihlásiť na kurz aj po jeho začatí?
Áno, na kurzy sa dá prihlásiť aj po začatí. Najneskôr však do druhého týždňa trvania kurzov. Potom sa dá prihlásiť len na nový turnus kurzov.

9. Ako sa môžem prihlásiť na kurz?
Na kurz sa prihlásite cez online prihlášku, ktorú nájdete v hornej lište na stránke www.unidc.sk alebo pod rozvrhom na podstránkach jednotlivých miest.

10. Môžu jednu permanentku využívať viaceré osoby?
Nie. Všetky permanentky môže využívať len jedna osoba.

11. Ako využiť Covid voucher
Každý voucher upravujú tie pravidlá použitia, ktoré samotný voucher obsahuje a to sú: dátum platnosti, účel použitia, postúpenie kurzu na tretiu osobu.
Voucher obsahuje jedinečný špecifický kód. Pre uplatnenie voucheru je potrebné vpísať kód do online prihlášky a prihlášku odoslať. Podľa typu vouchera ti systém automaticky upraví cenu a zohľadní zľavu.
Momentom uplatnenia si Covid voucheru prostredníctvom online prihlášky na kurz už storno voucheru respektíve kurzu nie je možné.

12. Kde nás nájdete, kde sa tancuje, kde sa prebiehajú kurzy?
Presné miesta konania kurzov nájdete na podstránkach jednotlivých miest priamo pod rozvrhom. Po kliknutí na blok textu s miestom konania kurzu, Vám automaticky vyskočí mapka s presným označením miesta a možnosťou nastavenia navigácie.

×