Nové kurzy otvárame už od 6.5.2024. Prihlasovanie je spustené.

Covid 19 – zľavové vouchery – kompenzácia jesenných kurzov


Vzhľadom na situáciu 2. vlny pandémie Corona vírusu, ktorá od 12.10.2020 opäť paralyzovala celú spoločnosť a zatvorila aj naše tanečné centrum, ste aj Vy naši kurzisti aj my UNIDC postavení do situácie, ktorá v neďalekej histórií ešte nenastala. 

Z tohto dôvodu sme museli na základe nariadenia vlády a hlavného hygienika zatvoriť všetky naše kurzy po druhom alebo štvrtom tanečnom týždni z celkovo 8 týždňov, z čoho teda vyplýva, že zvyšných 4 alebo 6 týždňov sme žiaľ, nestihli odtancovať. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že najlepším riešením bude zrušenie aktuálnych kurzov a následné spustenie nových plnohodnotných turnusov kurzov akonáhle to situácia bude dovoľovať.

Každý z Vás od nás obdržal ZĽAVOVÝ VOUCHER v prílohe emailu, ktorý Vám bol odoslaný v apríli tohto roku. Voucher si bude môcť uplatniť na ľubovoľný plnohodnotný osemtýždňový kurz z našej ponuky, v ktoromkoľvek meste nášho pôsobenia a v ktoromkoľvek turnuse až do októbra 2022. 

S týmto zľavovým voucherom si teda budete môcť vybrať ľubovoľný kurz od momentu opätovného spustenia plnohodnotných 8 týždňových kurzov až do októbra 2022. V prihláške si uplatníte Vašu zľavu vo výške Vašich neodchodených hodín a nanovo absolvujete nový kurz v celej jeho dĺžke. 

Ďalšou možnosťou z našej strany je, že Váš zľavový voucher v prípade záujmu, môžete postúpiť aj inej osobe.

Hneď ako sa situácia uvoľní a bude možné organizovať plnohodnotné kurzy bez aktuálnych výrazných obmedzení, na našej stránke www.unidc.sk zverejníme nové rozvrhy na nové tanečné obdobie a taktiež bude aktívna prihláška na nové kurzy, ktorá bude doplnená o kolonku špecifického kódu z Vášho vouchera. Pre prihlásenie sa na kurz si stačí vyplniť nanovo online prihlášku a uviesť v nej jedinečný kód zo zľavového vouchera.

Pri riešení tejto situácie sme postupovali v zmysle našich obchodných podmienok, s ktorými ste pri vypĺňaní prihlášky a následnom nastúpení na kurz súhlasili. Týmto by sme chceli upriamiť aj na naše obchodné podmienky, ktoré sú zverejnené na našej stránke https://www.unidc.sk/obchodne-podmienky/.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a dôveru a tešíme sa na Vás na našich nových kurzoch.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom alebo telefonicky.
×