Nové kurzy otvárame už od 6.5.2024. Prihlasovanie je spustené.

Contemporary

Ak chceš pocítiť voľnosť pohybu, ktorým rozrozprávaš jeden veľký príbeh na parkete, contemporary je tá správna adresa pre teba.

Kde prebieha kurz Contemporary? 

Tanečný kurz Contemporary u nás navštívite v mestách Bratislava, Košice, Prešov

Pre koho je kurz vhodný? 

Berieme všetkých – mužov, ženy, začiatočníkov aj pokročilých. Vďaka kurzu si zlepšíte
koordináciu, držanie tela a flexibilitu.

Na kurz Contemporary si prineste dobrú náladu, pohodlné oblečenie a fľašu s vodou.

Prečo Contemporary v UNIDC?

Contemporary Dance využíva prvky baletu, jazzu, klasického i moderného tanca. Vyvinul sa
v polovici dvadsiateho storočia a obľúbený sa stal najmä v USA a Európe. Contemporary
Dance nie je obmedzený pravidlami, ktorými sa riadia iné žánre, práve naopak, vyznačuje sa
improvizáciou a slobodou pohybu. Tanečníci sa snažia prepájať telo a myseľ prostredníctvom
plynulých tanečných pohybov.
Contemporary dance sa tiež považuje za formu rozprávania príbehov. Tanečníci tak môžu
tento tanec použiť na zobrazenie postáv a sprostredkovanie osobných príbehov. Kostýmy
zvyčajne odrážajú tému alebo tón sprievodnej hudby a tanečníci často vystupujú s bosými
nohami.


UNIDC-contemporary


×