Začiatok nových kurzov je od 7. 5. 2018. Prihlasovanie je spustené.

Nezáväzná prihláška

Nové kurzy otvárame od 19. februára 2018. Ak chcete byť nami informovaní o kurzoch a aktuálnom rozvrhu na letný semester 2017/2018 na vybranej škole ( meste ), vyplňte nezáväznú prihlášku a budeme vás začiatkom januára informovať emailom.


Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca vyplnením a odoslaním prihlášky vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, telefón, email) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení pre marketingové účely Org. StudentsWay, o.z., Mierová 26, 82+ 05 Bratislava 2, IČO: 42 260 841. Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.