Nové kurzy otvárame od 19. februára 2018.

Prihláška

Nové kurzy začínajú od 19. 2. 2018. Prihlasovanie na nové kurzy bude spustené od 8.1.2018. >>Nechajte nám svoj email<< a budeme Vás informovať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca vyplnením a odoslaním prihlášky vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, telefón, email) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení pre marketingové účely Org. StudentsWay, o.z., Mierová 26, 82+ 05 Bratislava 2, IČO: 42 260 841. Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.