Prihláška

Prihlasovanie na kurzy je aktuálne pozastavené (okrem Žiliny), keďže naše kurzy v jednotlivých mestách aktuálne prebiehajú. Ďalšie kurzy budú spustené v októbri 2017. >>Nechajte nám svoj email<< a o termínoch Vás budeme informovať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca vyplnením a odoslaním prihlášky vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, telefón, email) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení pre marketingové účely Org. StudentsWay, o.z., Mierová 26, 82+ 05 Bratislava 2, IČO: 42 260 841. Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.